Veranderingen hypotheek 2019

Dinsdag 15 januari 2019

Voor huiseigenaren en kopers van huizen verandert er in 2019 het nodige. Zo gaat u bij het kopen van een huis eerder dan in 2018 in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook op het gebied van de WOZ-waarde is er goed nieuws. Het daarop gebaseerde eigenwoningforfait gaat voor de meeste huizen een half procent omlaag. Dat bedrag moet bij uw belastbaar inkomen worden opgeteld. Daar staat tegenover dat de WOZ-waarde stijgt, waardoor het voordeel beperkt blijft of zelfs verloren gaat.

De NHG-grens gaat omhoog van € 265.000 naar € 290.000. Wie daarbij voldoende energiebesparende maatregelen neemt, mag de hypotheekgrens optrekken naar 106% van de woningwaarde, de NHG-grens mag dan nog eens omhoog naar maximaal € 307.000. Dat is niet het enige goede NHG-nieuws. Normaal gesproken is de rente op een hypotheek onder NHG-garantie 1% hoger dan de gebruikelijke rente, dat percentage zakt naar 0,9%. Dat scheelt al gauw een paar duizend euro op jaarbasis.

Vanzelfsprekend is er tegelijkertijd ook sprake van een bui tegen deze financieel positieve ontwikkelingen in. Het percentage dat u van de door u betaalde hypotheekrente van de inkomstenbelasting mag aftrekken gaar omlaag. Voor de meeste huizenbezitters bedraagt die daling 2,75%. Voor mensen in een hogere inkomensklasse – waarop ook het hoogste belastingtarief van toepassing is – is die daling al langer aan de gang. Dit jaar gaat er opnieuw een half procent van af.
Voor wie geen of slechts een heel lage hypotheek heeft, gold in 2018 dat hij of zij gevrijwaard blijft van het eigenwoningforfait. Daar wordt nu het mes in gezet. Dat voordeel gaat in dertig kleine stapjes over in totaal dertig jaar (3,3% per jaar) vervallen.


Zijn deze ontwikkelingen voor u mogelijk reden om uw hypotheek over te sluiten? Bel ons voor het maken van een afspraak.