Vereniging en stichting

U kunt bij ons terecht voor oprichtingsakten van een nieuwe vereniging of stichting (eventueel ANBI, zie hierna). Deze rechtspersonen zijn beide gericht op een bepaald doel dat in beginsel niet is gericht op het maken van winst. Een vereniging heeft leden, een stichting niet. Zowel een vereniging als een stichting kent een bestuur. In bepaalde gevallen kan een vereniging of stichting worden aangemerkt als "ANBI" ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling een ANBI-status heeft (te beoordelen door de Belastingdienst), zijn hieraan bepaalde fiscale voordelen verbonden. Zo betaalt een ANBI bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen of schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Naast de oprichting van een vereniging of stichting kunt u ons ook inschakelen voor statutenwijzigingen of hulp bij het opmaken van notulen of andere officiële documenten.
Ook kunnen wij behulpzaam zijn bij loterijen of trekkingen.