Bedrijf starten

Een nieuw bedrijf starten is een grote stap. Hoe weet u nu in welke juridische vorm u dit gaat gieten? Er zijn verschillende ondernemingsvormen. Als ondernemer bent u altijd druk. Dus schiet de vraag of uw bedrijfsvorm nog bij u past er weleens bij in. Gelukkig kan de notaris u daar prima mee helpen. Hij is onafhankelijk en betrekt zowel uw privé-situatie als de veranderende wettelijke en fiscale regels bij zijn advies over uw rechtszekerheid. De notaris kan u ook adviseren over het eventueel opstellen van huwelijkse voorwaarden of testament.
 
Hieronder zijn de belangrijkste ondernemingsvormen omschreven:

Eenmanszaak
Met een eenmanszaak bent u heel flexibel, u schrijft uw onderneming in bij de kamer van koophandel, vraagt een BTW-nummer en bankrekeningnummer aan en u kunt beginnen. Wist u dat er veel fiscale regelingen zijn om het voor een ondernemer aantrekkelijker te maken voor zichzelf te beginnen? Maar hebt u er aan gedacht dat u met een eenmanszaak ook met uw privévermogen aansprakelijk bent?

VOF/maatschap
Zodra u besluit uw onderneming samen met anderen te gaan drijven, kunt u er voor kiezen om dit in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap te gaan doen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van het vennootschaps- of maatschapscontract. Door onze onpartijdige positie zullen wij de belangen van alle deelnemers goed in de gaten houden. Ook zullen wij u goed adviseren over de aansprakelijkheden die uit een dergelijke samenwerkingsovereenkomst kunnen voortvloeien.
In het vennootschapscontract besteden we onder meer aandacht aan regelingen rondom vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, bezittingen en schulden, de verdeling van de winst en het toe- en uittreden van medevennoten.

BV/NV
Meestal zullen fiscale redenen ten grondslag liggen aan de vraag om een BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) op te richten. In overleg met uw accountant kunnen wij met u bespreken wanneer het  voordeliger is om vanuit een eenmanszaak of maatschap/VOF naar een BV-structuur over te gaan. Vaak is de keuze om de onderneming in de vorm van een BV te gaan drijven ook ingegeven door een vraag over aansprakelijkheid. Veel ondernemers en partners van ondernemers voelen er niets voor om met hun privévermogen aansprakelijk te zijn als het met het bedrijf onverhoopt niet goed gaat. In een BV bent u beter beschermd tegen deze privé-aansprakelijkheid en bent u in beginsel niet aansprakelijk.
Het is ook mogelijk een NV (naamloze vennootschap) op te richten. Een dergelijke vennootschap biedt minder flexibiliteit dan de BV, maar kan vanuit andere motieven wenselijk zijn. Ook hebben wij ervaring met het oprichten van een zogenaamde VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling). Dit is een NV die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen als de VBI voldoet aan de eisen van de belastingdienst. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en zorgen dat de VBI volgens de richtlijnen wordt opgericht.