BV/NV

Meestal zullen fiscale redenen ten grondslag liggen aan de vraag om een BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) op te richten. In overleg met uw accountant kunnen wij met u bespreken wanneer het  voordeliger is om vanuit een eenmanszaak of maatschap/VOF naar een BV-structuur over te gaan. Vaak is de keuze om de onderneming in de vorm van een BV te gaan drijven ook ingegeven door een vraag over aansprakelijkheid. Veel ondernemers en partners van ondernemers voelen er niets voor om met hun privévermogen aansprakelijk te zijn als het met het bedrijf onverhoopt niet goed gaat. In een BV bent u beter beschermd tegen deze privé-aansprakelijkheid en bent u in beginsel niet aansprakelijk.
Het is ook mogelijk een NV (naamloze vennootschap) op te richten. Een dergelijke vennootschap biedt minder flexibiliteit dan de BV, maar kan vanuit andere motieven wenselijk zijn. Ook hebben wij ervaring met het oprichten van een zogenaamde VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling). Dit is een NV die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen als de VBI voldoet aan de eisen van de belastingdienst. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en zorgen dat de VBI volgens de richtlijnen wordt opgericht.

Aandeelhoudersovereenkomsten (joint ventures)
De samenwerking tussen aandeelhouders in een bedrijf is belangrijk om te regelen. Door tijdgebrek, enthousiasme over zakelijk succes of juist zorgen over de toekomst, is de onderlinge verhouding tussen aandeelhouders iets dat vaak vergeten of onvoldoende geregeld wordt bij de start van een onderneming. In een aandeelhoudersovereenkomst regelt u alle onderlinge afspraken, zoals over de winstverdeling, de naam van het bedrijf, wat te doen als iemand wil uittreden, waardering enzovoorts. Uiteraard is het goed om eens in de zoveel tijd de gemaakte afspraken ter heroverwegen.

Statutenwijziging
Wijzigingen in uw bedrijf kunnen ook juridische consequenties hebben. Vaak zullen we in eerste instantie kijken naar uw statuten. Hierin is bijvoorbeeld geregeld welke activiteiten uw onderneming verricht. Als dit niet meer aansluit bij de werkelijkheid, moeten de statuten worden aangepast. Ook bij groei van een onderneming of ter voorbereiding op een bedrijfsoverdracht is soms een statutenwijziging noodzakelijk. Misschien bent u begonnen met één BV, maar hebt u inmiddels een holdingstructuur nodig. Wij kunnen u helpen met het vastleggen van de wijzigingen en kunnen u ook advies geven.