Maak je huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk?

Als u niet naar de notaris gaat voordat u trouwt, bent u sinds 1 januari 2018 automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Alles wat u samen opbouwt tijdens uw huwelijk, wordt nadat u ja tegen elkaar hebt gezegd, van u samen. Spaargeld, inboedel, uw bedrijf, maar ook uw schulden. Dit geldt niet voor het vermogen dat u vóór de huwelijksdatum al in bezit had of de schulden die u al had. Ook erfenissen en schenkingen vallen niet in die gemeenschap van goederen. Alle tijdens het huwelijk opgebouwde bezittingen en schulden vallen samen in één gemeenschappelijk vermogen. Wilt u dat niet, dan zult u huwelijkse voorwaarden moeten maken. Belangrijk is dan om die akte van huwelijkse voorwaarden te ondertekenen vóórdat u getrouwd bent. Het handigst is het om zo ongeveer een maand voordat u gaat trouwen de eerste afspraak te maken bij de notaris. Dan hebt u ruim de tijd om na te denken over uw wensen. De belangrijkste zaken die u zich moet afvragen, gaan over hoe u wilt omgaan met uw vermogen als het huwelijk eindigt. Dit kan zijn door overlijden, maar ook door scheiding. Dit wordt in een akte van huwelijkse voorwaarden vastgelegd en deze akte moet zijn getekend vóór het sluiten van het huwelijk.
Mocht u vergeten om huwelijkse voorwaarden te maken, dan bent u dus automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Het wijzigen van deze situatie is veel ingewikkelder en duurder dan als u het van tevoren regelt. Daar komt nog bij dat als het misgaat (iemand gaat onverhoopt dood of wil scheiden), dan is het als er onenigheid is soms helemaal niet meer goed te regelen of het is fiscaal heel ongunstig. Dus ons advies is om over huwelijkse voorwaarden na te denken tijdens de voorbereidingen voor het huwelijk, en niet pas na de huwelijksreis!