Geen erfbelasting betalen? Misschien is een tweetrapstestament iets voor u

In de uitzending van Tros Radar van 1 maart 2010 kwam een weduwnaar aan het woord die na het overlijden van zijn echtgenote duizenden euro's erfbelasting moest betalen, terwijl vrijwel zijn gehele vermogen in het huis zat. Hij zou dus moeten gaan lenen om deze belastingaanslag te kunnen betalen. Het voelt heel zuur als je na het overlijden van je geliefde ook nog veel moet gaan betalen. Hoe kan dit nu? Door het langstlevende testament of de wettelijke verdeling krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende. Ze krijgen hun kindsdeel nog niet in handen, maar omdat op papier wel geërfd wordt, is er belasting verschuldigd. De langstlevende moet dit betalen, omdat de kinderen nog geen geld ontvangen. Als je vermogen dan vooral in het huis zit, kan dit problemen opleveren. Dit is te voorkomen door een ander testament te maken, waarbij het betalen van belastingen wordt uitgesteld. Dit noemen we een tweetrapstestament. De kinderen worden bij het eerste overlijden onterfd, de langstlevende wordt enig erfgenaam. Omdat de langstlevende een grote vrijstelling heeft, hoeft deze in de meeste gevallen geen belasting te betalen. Pas bij het tweede overlijden erven de kinderen van hun beide ouders en zij betalen op dat moment pas belasting. Omdat dan vaak het huis kan worden verkocht, is dit meestal geen probleem. Er zitten ook nadelen aan deze constructie, met name omdat over het totale gezin bekeken de erfbelasting na overlijden van de beide ouders wel hoger uit kan vallen. Per situatie moet dus bekeken worden of het huidige testament nog voldoet of niet. Natuurlijk zijn er ook andere dan fiscale redenen om een testament te maken of aan te passen; denkt u aan voogdijregelingen, bewind, kleinkinderen betrekken in het testament (die tegenwoordig ook een grote vrijstelling hebben), schoonkinderen bij een echtscheiding uitsluiten, een executeur benoemen, goede doelen opnemen enzovoort. Wij raden u dus aan om uw oude testament uit uw kluis of schoenendoos te voorschijn te halen en eens te laten bekijken of uw erfenis nog goed geregeld is. Iedere situatie, ieder gezin en de samenstelling van ieders vermogen is anders, daarom is ook ieder advies persoonlijk en afhankelijk van uw eigen omstandigheden en wensen.