Wat regelt iemand zonder kinderen in zijn of haar testament?

Iemand zonder kinderen kan baat hebben bij het maken van een testament. Zonder testament zijn familieleden gezamenlijk erfgenaam. Dit kunnen vader, moeder, broers en zussen zijn, maar als die al zijn overleden, kunnnen het ook neven en nichten zijn. In grote families kan dit een hele zoektocht worden, hetgeen veel tijd en geld kan kosten. Makkelijker is dan als in het testament de gewenste erfgenamen omschreven staan. Ook het benoemen van een executeur, degene die alles regelt na het overlijden, kan dan zeer praktisch zijn. Vaak is het niet mogelijk om op korte termijn de handtekeningen van alle erfgenamen te verzamelen. Het is handig als iemand is aangewezen die meteen bevoegd is om de zaken te regelen. Natuurlijk kunnen ook bepaalde inboedelgoederen of sieraden in een testament aan iemand nagelaten worden.