Vertegenwoordiging/levenstestament

Soms moeten mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, tegen zichzelf in bescherming genomen worden. U kunt dan denken aan mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen met dementie, een verslaving, of psychiatrische stoornissen. Het is goed dat ons rechtsysteem voorziet in diverse regelingen voor hen.

Curatele/bewind/mentorschap

In de wet zijn er beschermingsmaatregelen opgenomen, te weten curatele, bewind en mentorschap. De wet regelt de mogelijkheid een curator, bewindvoerder of mentor door de rechtbank te laten benoemen. In deze situatie is iemand niet meer zelf in staat om zaken nog te kunnen regelen. Dit speelt dus bij mensen die hun wil volgens de wet niet (meer) kunnen bepalen. Hieronder vallen mensen met een verstandelijke beperking en in bepaalde situaties mensen met dementie, een verslaving of psychiatrische stoornissen.

Bij financieel onvermogen kan er iemand benoemd worden die het vermogen van de wilsonbekwame gaat beheren. Zo iemand noemen we een bewindvoerder. Als iemand zijn persoonlijke en/of medische zaken niet meer kan behartigen, kan er een mentor aangesteld worden. Deze persoon treedt dan op als contactpersoon voor diegene die het zelf niet meer kan.

Mocht iemand op alle genoemde gebieden hulp nodig hebben, dan zou de benoeming van een curator een optie kunnen zijn. Het benoemen van zowel een bewindvoerder als mentor is ook een mogelijkheid. Ondercuratelestelling is een vérstrekkende maatregel, die vooral gewenst is als iemand zichzelf of anderen in gevaar kan brengen. Denkt u bijvoorbeeld aan het stelselmatig te grote uitgaven doen.

Een verzoek tot benoeming van een curator, bewindvoerder of mentor kan door diverse personen worden aangevraagd bij de betrokken rechtbank zonder tussenkomst van een advocaat. Voor meer informatie, kunt u de volgende website raadplegen: https://www.rechtspraak.nl

Algemene volmacht/levenstestament

De eerste manier om een voorziening te treffen betreft die van het opstellen van een algemene volmacht of levenstestament bij de notaris.
Zolang u nog goed van geest bent, kunt u iemand aanwijzen die uw belangen kan behartigen mocht u daar in de toekomst niet meer toe in staat zijn. Als u een partner heeft kunt u in eerste instantie uw partner benoemen, wellicht gevolgd door uw kinderen (tezamen of afzonderlijk). Of misschien heeft u een familielid, vriend of vertrouwenspersoon die u deze zaken toevertrouwt.  
Als u het belangrijk vindt om uw financiële zaken aan een ander over te dragen, indien u deze niet meer kunt overzien, is er de mogelijkheid een algemene volmacht af te geven door middel van een notariële akte. Hierbij geeft u één of meer personen volmacht om namens u te kunnen handelen. Het is ook mogelijk personen opvolgend te benoemen. Deze algemene volmacht wordt tegenwoordig ook wel levenstestament genoemd.

In een algemene notariële volmacht kunt u een regeling treffen voor uw bankzaken, maar ook voor de verkoop van uw woning of aandelen.
Als u ook graag voorzieningen wilt treffen voor medische aangelegenheden, kunt u deze ook in het levenstestament opnemen. Hier kunt u onder andere regelen wie namens u mag beslissen over opname in een verzorgingstehuis, medische behandelingen en de uitvoering van een behandelverbod- of euthanasiewens. Het is wel goed om te weten dat bepalingen in een levenstestament die betrekking hebben op medische zaken niet rechtens afdwingbaar zijn, een arts mag weigeren om uitvoering te geven aan een medische wens. Daarom is het van belang medische wensen met uw huisarts te bespreken en daar ook neer te leggen; indien hij/zij namelijk niet zou willen meewerken aan uw levenstestament, heeft deze akte voor wat betreft de medische bepalingen geen effect.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, dan staan wij u graag telefonisch of per e-mail te woord. In een gratis en vrijblijvend adviesgesprek van ongeveer een half uur kunnen we samen bekijken wat uw wensen zijn en hoe we die in uw persoonlijke algemene volmacht of levenstestament zouden kunnen verwerken. Uiteraard kunt u ook eerst een brochure aanvragen, als u zich liever verder wilt inlezen in dit onderwerp. Als u onderstaande gegevens invult, dan zorgen wij dat u de informatie zo snel mogelijk ontvangt.

Wilt u eerst een offerte opvragen, klik dan hier.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, dan staan wij u graag telefonisch of per e-mail te woord. Mocht u behoefte hebben aan begeleiding en advies in het aanvraagtraject, dan kan in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek van ongeveer een half uur gekeken worden hoe we u behulpzaam kunnen zijn.