Identificatie en Wwft

Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. De Wwft ziet toe op vrijwel het gehele werkterrein van de notaris. Ook als een voorgenomen transactie (nog) niet wordt uitgevoerd.

De wet vraagt van de notaris een identificatieplicht, het uitvoeren van een onderzoek naar de achtergronden van een cliënt, de herkomst van vermogen en legt hem in bepaalde gevallen een meldingsplicht aan de Financial Intelligence Unit (FIU) op, waarover de notaris de cliënt niet mag informeren.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar www.notaris.nl.
Of klik op de link hieronder voor de brochure 'Cliëntenonderzoek en meldplicht in het notariaat' (in English: brochure client screening and obligation to report).

Brochure
Brochure Cliëntenonderzoek en meldplicht
Brochure client screening and obligation to report