Waarom zou ik een testament maken?

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Veel mensen willen de voogdij voor hun kinderen regelen voor het geval ze er onverhoopt beiden niet meer zijn. Ook de regeling dat de aangetrouwden van de kinderen niets erven bij een scheiding (de zogenaamde uitsluitingsclausule) wil men vaak in een testament opnemen. Verder zijn er veel fiscale redenen om een testament te maken (zie ook onder het hoofdstuk testamenten en estateplanning). Sommige mensen hebben heel specifieke wensen, bijvoorbeeld een goed doel benoemen, een regeling maken voor een kind met een verstandelijke beperking, kinderen uit verschillende relaties, een kind onterven, een executeur benoemen. Ook voor alleenstaanden en mensen zonder kinderen is het zeer aan te raden een testament te maken (zie hierna).