Welke waarde van uw woning geeft u op voor de erfbelasting?

In het verleden was de waarde van de woning voor de aangifte van het successierecht nog wel eens een discussiepunt. In de aangifte moest u de waarde in het economisch verkeer opgeven en die waarde was soms lastig te bepalen.
Dit heeft de staatssecretaris dit willen voorkomen. In het algemeen is voor waardering van zaken voor de erfbelasting nog steeds de waarde in het economisch verkeer van belang. Voor woningen is bepaald dat deze waarde in het economisch verkeer voortaan wordt gesteld op de WOZ-waarde van die woning. Nu de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, zou dit een reële waarde moeten zijn. In veel gevallen zal die WOZ-waarde een prima weergave van de werkelijkheid zijn. Echter, als dat niet zo is, is er in de successiewet geen mogelijkheid opgenomen om tegenbewijs te leveren tegen een te hoge WOZ-waarde. Het is dus van groot belang dat u uw WOZ-beschikking voortaan nog kritischer bekijkt en u eventueel tijdig bezwaar indient. Indien de erfgenamen de WOZ-waarde te hoog vinden, staat hen wel een andere weg open. De erfgenamen kunnen als nieuwe verkrijgers/eigenaars na een overlijden namelijk een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen, waar dan eventueel wel weer bezwaar en beroep tegen openstaat. De nieuwe WOZ-beschikking geldt dan ook voor de erfbelasting. Ons advies is dus om uw eigen WOZ-beschikking goed in de gaten te houden en eventueel tijdig bezwaar in te dienen als u van mening bent dat de waarde te hoog is. Mocht dat toch niet goed gebeurd zijn en de erfgenamen vinden de WOZ-waarde te hoog, dan zullen zij snel na het overlijden een nieuwe WOZ-beschikking aan moeten vragen. Deze nieuwe beschikking is dan weer vatbaar voor bezwaar en beroep.