Bedrijf overdragen, fusie, splitsing

Staat u op het punt om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf aan te kopen? Gaat uw bedrijf met een andere onderneming fuseren of wordt juist een onderdeel afgesplitst?  Bij Hoffspoor Notarissen kunt u terecht voor een onpartijdig advies. In onderhandelingstrajecten zorgen wij ervoor dat geen punten onbesproken blijven. Wij hebben aandacht voor een goede balans tussen de belangen van koper en verkoper, voor familieverhoudingen, fiscale kwesties, en denken ook mee over de consequenties voor u persoonlijk. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het regelen van uw testament of het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Aandelenoverdracht en zekerheidsstelling
Een bedrijf dat in de vorm van een BV wordt uitgeoefend, wordt verkocht door de overdracht van de aandelen in de BV. Voor deze overdracht heeft u een notaris nodig. Wij geven u onpartijdig advies, onderzoeken de juridische en fiscale positie van de BV en zorgen vanzelfsprekend voor de bijkomende formaliteiten, zoals het bijwerken van het aandeelhoudersregister en het informeren van de kamer van koophandel.
Tevens kan het wenselijk zijn om in het kader van financiering voor de verkrijging van de aandelen zekerheid te stellen ten behoeve van de geldverstrekker, bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht op aandelen. Voor het vestigen van een dergelijk pandrecht is een notariële akte vereist

Bedrijfsoverdracht personenvennootschap
Bij de verkoop van een eenmanszaak of personenvennootschap kunt u in een notariële akte laten vastleggen welke bezittingen, schulden en rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld huurovereenkomsten) overgaan naar de koper. Hoewel het opmaken van een notariële akte (als er geen onroerende zaak aanwezig is of aandelen in een B.V.) niet verplicht is, is het wel aan te raden, in verband met de bijzondere werking van de notariële akte. Een notariële akte heeft in beginsel executoriale werking. Dit wil zeggen dat als een partij zijn verplichtingen niet nakomt, u deze verplichtingen kunt afdwingen met een deurwaarder en u niet eerst naar de rechter hoeft.

Certificering, Stichting Administratiekantoor (STAK)
Als aandeelhouder in een BV hebt u naast de financiële rechten (recht op winst) ook zeggenschapsrechten (stemrecht). Door certificering kunt u deze rechten van elkaar scheiden. Dit kan interessant zijn in het kader van bedrijfsopvolging (u houdt nog zeggenschap, terwijl u financieel al wel overdraagt) of ook als u anderen (bijvoorbeeld werknemers) financieel wilt laten deelnemen in uw bedrijf, maar geen zeggenschap wilt geven. Ook in geval van overlijden kunt u beter zorgen voor continuïteit van de onderneming.
Bij certificering richt u bij notariële akte een Stichting Administratiekantoor op. Deze stichting krijgt de aandelen en de aandeelhouders krijgen certificaten. De zeggenschap blijft bij (het bestuur van) de stichting (vaak de oorspronkelijke eigenaar van het bedrijf en de door hem benoemde opvolgend bestuurders in geval van zijn defungeren), en de financiële rechten zijn gekoppeld aan de certificaten.