De nieuwe regels rond overdrachtsbelasting

Maandag 14 december 2020

Op 1 januari gaan de nieuwe regels rondom de overdrachtsbelasting in.

Kort gezegd komt het neer op het volgende: starters van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun woning. Dat scheelt hen ten opzichte van nu 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar blijven net als nu 2% betalen als het om de woning gaat die ook het hoofdverblijf wordt. Beleggers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen. De overheid wil met deze maatregel starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. Er bleven wel nogal wat vragen over, ook binnen het notariaat.

Inmiddels is een aantal onduidelijkheden verduidelijkt of in de wet aangepast.

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel (als hij/zij ook voldoet aan de andere voorwaarden).

Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. De woning hoeft dus niet de eerste koopwoning van de koper te zijn voor de vrijstelling.

Verder geldt vanaf 1 april 2021 een woningwaardegrens voor de startersvrijstelling. Deze grens is nu gesteld op € 400.000. Wanneer de waarde van de woning onder deze grens ligt, geldt de startersvrijstelling en hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Bij een hogere woningwaarde geldt de startersvrijstelling niet en moet over de gehele waarde 2 procent overdrachtsbelasting worden betaald.

Het beroep op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief moet uit de notariële akte blijken. Notarissen hechten een schriftelijke verklaring aan de akte en sturen vervolgens een elektronische kopie hiervan naar de Belastingdienst. De staatssecretaris heeft bovendien de termijn voor het verzenden van een elektronische kopie van de schriftelijke verklaring verruimd. Deze was eerder gesteld op 1 werkdag na het ter registratie aanbieden van de akte aan de Belastingdienst. Nu geldt een termijn van een maand.

Wooncoöperaties worden uitgezonderd van de tariefsverhoging naar 8 procent wanneer zij een woning verkrijgen van een woningcorporatie. Deze verkrijgingen worden belast tegen 2 procent overdrachtsbelasting. Ook is bepaald dat de wijzigingen in de overdrachtsbelasting, die oorspronkelijk voor vijf jaar zouden gelden, een permanent karakter krijgen.