Bij scheiding onenigheid over vergoeding investering door één partner

Woensdag 25 januari 2017

Of het nu binnen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie is, bij het beëindigen van de relatie doemt er nogal eens onenigheid op. Een regelmatig terugkomende voorbeeld daarvan is het al dan niet vergoeden van een investering van een van beide tot dan samenwonende partners in de woning. De vraag is wat de reikwijdte is van een afspraak in het samenlevingscontract over het alleen terugbetalen van investeringen als er sprake is van overwaarde.

Het Hof Den Bosch behandelde onlangs een zaak waarin de rechtbank uitspraak had gedaan in lijn met het samenlevingscontract: bij onderwaarde geen verrekening. Het Hof constateerde dat partners het niet eens waren over het risico dat de investerende partner zou lopen in geval van onderwaarde van het huis. In de wet is geregeld dat een overeenkomst niet alleen de afgesproken gevolgen hebben, maar dat ook meegewogen moet worden of die gevolgen redelijk en billijk zijn.

Bij investeringen bestaat in principe recht op terugbetaling. Wel kan daarop een correctie worden toegepast voor de daarna opgetreden waardedaling van het pand waarin is geïnvesteerd. In de betreffende zaak had de investerende partner een hele reeks kleine investeringen gedaan in het huis van de andere partner. Omdat het rendement op elke afzonderlijke investering niet kon worden bepaald, vond het Hof dat de investerende partner recht heeft op terugbetaling van die investeringen.

Wilt u dit voorkomen, dan is een heldere clausule in het samenlevingscontract of huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden nodig. Omschrijf daarin wat er met de investering moet gebeuren als het huis worde verkocht of de relatie wordt beëindigd, zowel als er sprake zal zijn van overwaarde als van onderwaarde.

Wilt u meer weten over het vastleggen van afspraken binnen uw relatie? Bel ons voor het maken van een afspraak daarover.