Bedenktijd verkoper gebruikt voor verkoop aan hoger biedende derde

Maandag 03 juni 2019

Soms bevat de koopovereenkomst van een huis de afspraak dat ook de verkoper dezelfde bedenktijd onder dezelfde voorwaarden krijgt als die de koper op grond van de wet heeft. Als de verkoper deze termijn gebruikt om een hogere prijs bij de koper te realiseren, misbruikt hij zijn bevoegdheid. Dat is niet het geval als hij de termijn gebruikt om het huis tegen een hogere prijs aan een ander de verkopen.

De wettelijke bedenktijd geeft de koper alle vrijheid om zonder opgave van redenen af te zien van de koop. Als in de koopovereenkomst eenzelfde bedenktijd aan de verkoper wordt toegekend, heeft ook deze de ruimte om zonder opgave van redenen af te zien van de verkoop. Met een dergelijke bepaling in het koopcontract neemt de koper willens en wetens het risico dat de verkoper afziet van de transactie.

Alleen als de verkoper de clausule om dezelfde koper er toe te brengen dat hij een hoger koopprijs accepteert, zou dat misbruik van bevoegdheid van de verkoper opleveren. Als koper is het dus goed om eerst goed na te denken of u een dergelijke bepaling wilt laten opnemen.

Wilt u meer weten over de bedenktijd in het koopcontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.