Publicatie ANBI-gegevens voortaan via standaardformulier

Maandag 22 november 2021

Veel stichtingen en goede doelen willen graag van de belastingdienst de ANBI-status krijgen, zodat schenkingen en erfenissen zonder belasting bij het goede doel terecht kunnen komen. De afgelopen jaren is er vanuit de belastingdienst en daarom ook bij heel veel stichtingen en goede doelen veel werk verricht om te voldoen aan alle voorwaarden om de ANBI-status te verkrijgen of te behouden. 

Deze Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) zijn verplicht om vanaf dit jaar de publicatie van hun gegevens via een standaardformulier te verzorgen. Kleinere ANBI’s mogen het standaardformulier ook gebruiken, maar daar geldt geen verplichting voor.
U kunt de standaardformulieren downloaden vanaf de website van de Belastingdienst en vanaf websites van brancheorganisaties. Het erkenningspaspoort van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geldt ook als standaardformulier.

Naast het verplichte gebruik van het standaardformulier zijn voor grotere ANBI’s de liquidatiebepaling versoepeld en de integriteitseis aangescherpt. Bij het aanpassen van de statuten van stichtingen zal de notaris daar aandacht aan besteden. Overheidsinstanties hebben voortaan automatisch een ANBI-status.