Gevolgen van zuivere aanvaarding vooraf controleren

Dinsdag 17 maart 2020

De meeste mensen aanvaarden een erfenis zonder daar verder bij na te denken. In veel gevallen loopt dat goed af, maar soms kunt u veel problemen krijgen. U zult als erfgenaam maar tot de ontdekking komen dat u daarmee ook een borgstelling erfde en wordt aangesproken op de schuldeiser van degene waarvan u erft.

Dat overkwam een zoon die de erfenis van zijn vader, een ondernemer, zuiver aanvaardde. Bij een zuivere aanvaarding erf je bezittingen, maar ook alle schulden van de overledene. De vader had zich borg gesteld voor de schulden van zijn eigen onderneming.
De zoon had ook een andere keuze kunnen maken, namelijk het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. Onder voorwaarden (o.a. verklaring inschrijven bij de rechtbank, schuldeisers aanschrijven, boedelbeschrijving maken) zou hij dan niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap.

Vanzelfsprekend doet de zoon een poging om bij de rechter voor elkaar te krijgen dat hij de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. Echter, tijdens de procedure daarover bleek dat hij op de hoogte was of had kunnen zijn van de schulden in de onderneming en van de borgstelling door zijn vader in privé. Dat betekent dat hij volledig aansprakelijk is voor de betreffende schulden en die zal moeten betalen aan de schuldeiser.

Naast dit aspect weegt ook zwaar of u na zuivere aanvaarding een verzoek tot beneficiaire aanvaarding binnen drie maanden na ontdekking van de schuld heeft gedaan. Als u dat niet heeft gedaan, bent u ook gehouden de schulden te voldoen.

Wilt u meer weten over zuivere en beneficiaire aanvaarding van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.