Sinds 1 januari 2021 wordt weer erfbelastingrente berekend

Dinsdag 26 januari 2021

Als iemand met vermogen komt te overlijden, moet er aangifte erfbelasting gedaan worden. Dit moet normaal gesproken gebeuren binnen acht maanden na overlijden.

Als het te laat gebeurt, kan de belastingdienst belastingrente in rekening brengen. Dit is een vergoeding voor de gemiste rente, omdat het te betalen bedrag aan erfbelasting te laat bij de belastingdienst binnenkomt. Op dit moment bedraagt die te betalen belastingrente 4% van de te betalen aanslag.

Sinds 2017 heeft de Belastingdienst na een overlijden geen belastingrente over erfbelasting meer in rekening gebracht. Dit had te maken met automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2021 is dat echter verleden tijd. Per 1 januari 2021 wordt voor sterfgevallen na 31 december 2020 weer belastingrente in rekening gebracht. Concreet betekent het dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de aangifte erfbelasting binnen acht maanden na het overlijden is ingediend en de aanslag conform de aangifte wordt vastgesteld.

Voor sterfgevallen tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2021 wordt in principe geen erfbelastingrente in rekening gebracht.

Belastingrente wordt in rekening gebracht als de aangifte erfbelasting niet binnen acht maanden na overlijden wordt ingediend of als bij de definitieve aanslagregeling wordt afgeweken van de ingediende aangifte. Door de termijn van acht maanden kan de belastingrente op zijn vroegst pas weer vanaf 1 september 2021 in rekening worden gebracht. In een aantal bijzondere situaties is de aangiftetermijn langer. Bijvoorbeeld als op het moment van overlijden nog niet duidelijk is hoe de erfenis verdeeld moet worden of als er ná het overlijden een wijziging komt in de verdeling van de erfenis. De belastingrente wordt berekend over een periode van 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag.

Het is dus weer extra belangrijk om de aangifte op tijd in te dienen. Als u ongeveer 5 maanden na overlijden de aangifte indient, bent u normaal gesproken op tijd. Als u denkt dat u nog niet voldoende gegevens heeft om de aangifte te kunnen indienen, dan kunt u, om een hoog bedrag aan belastingrente te voorkomen, een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen (formulieren zijn te downloaden via de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl).