Partneralimentatie flink op de schop

Maandag 10 april 2017

In het parlement is een wetsvoorstel over partneralimentatie aan de orde, die in de oorspronkelijke versie de mogelijkheid aan partners gaf om partneralimentatie uit te sluiten. Dit zou dan in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden kunnen worden vastgelegd. Die mogelijkheid is recent uit het voorstel verdwenen.

Nu betalen ex-partners nog twaalf jaar lang partneralimentatie. Het voorstel is om die duur te beperken tot de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar.
Hoe hoog de alimentatie moet zijn, wordt berekend aan de hand van een vaste norm. Die norm is 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van de kinderen. Onder de nu nog geldende regeling wordt de alimentatiebehoefte vastgesteld aan de hand van bonnetjes, afschriften en andere bewijzen van de uitgaven die de alimentatiegerechtigde had tijdens het huwelijk.
De Tweede Kamer gaat nu het wetsvoorstel verder behandelen.

Wilt u meer weten over huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen en alimentatieplicht in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.