Opeisen erfdeel ouder na overlijden (stief)ouder is verantwoordelijkheid erfgenaam zelf

Maandag 10 april 2017

Veel testamenten bevatten de clausule dat kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen na het overlijden van de andere ouder. Soms is daar een variant op geformuleerd, bijvoorbeeld dat de vordering uit de nalatenschap van een overleden ouder pas opeisbaar is als de stiefouder is overleden. Een kind is echter op grond van de wet geen erfgenaam van een stiefouder en zou mogelijk ook niet over dat overlijden kunnen worden geïnformeerd.

Ook bestaat de mogelijkheid dat een kind wel erfgenaam is van de ouder die als eerste is overleden, maar geen erfgenaam is van de langstlevende ouder. Als de verhoudingen niet meer goed zijn, zou het kunnen dat een kind niet bekend is met het overlijden van zijn langstlevende ouder.

Uit recente rechtspraak blijkt dat een notaris niet per se verplicht is een kind te informeren dat de stiefouder of langstlevende ouder is overleden, en dus dat de vordering ten aanzien van de andere ouder hierdoor opeisbaar is geworden.

Een kind is zelf verantwoordelijk voor het opeisen van zijn of haar erfdeel. Als niemand dat erfdeel opeist, kan de betrokken erfgenaam die verantwoordelijkheid niet afwentelen op een ander zoals een notaris.

Wilt u meer weten over het opeisen van erfdelen, nu of in de toekomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.