Ook in 2021 hebben vrouwen gemiddeld nog veel minder pensioen dan mannen; denk goed na voordat je minder gaat werken!

Maandag 22 november 2021

Het is al lang geleden dat alleen het huwelijk als samenlevingsvorm werd geaccepteerd, niet alleen in de samenleving maar ook in de wet. Tegenwoordig valt er te kiezen uit een scala aan mogelijkheden. Maar de gevolgen van het ongehuwd samenwonen zijn nog lang niet bij iedereen bekend. Deze week las ik dat vrouwen gemiddeld ruim 40% minder pensioen ontvangen dan mannen. Op zich voor de oudere generatie logisch als je bedenkt dat vrouwen vroeger ontslagen werden als ze gingen trouwen. Maar ook nu is het nog vaak zo dat vrouwen minder werken dan mannen als er bijvoorbeeld kinderen komen. Men beseft vaak niet dat de pensioenopbouw ook lager wordt door minder te gaan werken.

 

In grote lijnen hebben huwelijk en samenwonen met een samenlevingscontract uiteindelijk fiscaal dezelfde gevolgen. Ingeval van samenwonen zijn echter alimentatierechten en -plichten niet geregeld en ook de verplichte pensioenverevening bij scheiding is niet in de wet geregeld. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor degene die minder is gaan werken om voor de kinderen te gaan zorgen. Stel, u bent 20 jaar bij elkaar, heeft 15 jaar lang voor de kinderen gezorgd en bijvoorbeeld twee dagen per week gewerkt en uw partner vijf dagen, en gaat dan scheiden. Het verschil in pensioenopbouw over die jaren wordt bij een scheiding niet gedeeld, terwijl dat bij getrouwde stellen wel in de wet zo geregeld is.

Denk dus voordat u minder gaat werken goed na. Uiteraard geldt dit ook voor mannen die minder gaan werken om voor kinderen te gaan zorgen! Bekijk of laat bekijken of alles met betrekking pensioen (en eventueel alimentatie) goed geregeld is in samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden en pas eventueel de contracten aan aan de nieuwe situatie.