Ontlopen gehuwdennorm voor hogere AOW risicovol

Maandag 27 maart 2017

Alleenstaande AOW’ers met een nieuwe relatie blijken nogal eens creatief om te gaan met mogelijkheden om er voor te zorgen dat toch een AOW-uitkering naar de norm voor een ongehuwde uitgekeerd blijft worden. Dat pakt niet altijd goed uit.

Onlangs speelde een zaak waarin een ongehuwde AOW’er een partner had, maar elk hun eigen leven leidde als waren zij ongehuwd. Zij zien elkaar wel regelmatig en blijven dan ook bij elkaar overnachten. Om er zeker van te zijn dat zijn partner na zijn dood goed verzorgd achterblijft, heeft hij voor haar een levensverzekering afgesloten en wil hij ook zijn erfenis laten toekomen aan zijn partner. Om dat laatste te bereiken gaan zij een geregistreerd partnerschap aan, vanuit de gedachte dat die regeling fiscaal gunstiger is dan een testament. Uit het geregistreerd partnerschap laten zij blijken dat zij zorgdragen voor elkaars huidige en toekomstige financiële situatie.

Dat laatste bijt met de stelling dat beiden een eigen leven leiden als waren zij ongehuwd en een duurzaam gescheiden leven zouden leiden. Resultaat: de AOW-uitkering wordt verlaagd naar de norm voor gehuwden.

Wilt u meer weten over een goede en sluitende regeling om uw partner verzorgd achter te laten? Bel ons voor het maken van een afspraak.