Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Maandag 11 januari 2021

Het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen van erkenning wordt opgeheven in de wet ‘erkenning en gezag’ waarvan het ontwerp onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer.

De ongehuwde partner van de moeder krijgt automatisch ook het gezag als hij of zij het kind erkent. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.
Er zijn overigens wel enkele uitzonderingen op het automatisch krijgen van het gezag. Bijvoorbeeld als één of beide ouders onbevoegd zijn tot gezag, de voogd met het gezag over het kind is belast of de moeder en erkenner in een notariële akte of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.