Nieuwe partner? Oud testament? Vrolijkheid en verdriet bij toewijzen nalatenschap

Dinsdag 17 maart 2020

Wie samenwoont met een vriend of vriendin kan een testament opmaken waarin op basis van een zorgverplichting de partner tot (enig) erfgenaam wordt benoemd. Dat gebeurt met grote regelmaat.

Wat nu als de relatie eindigt, er een huwelijk met een nieuwe partner op volgt maar geen nieuw testament wordt gemaakt? Wie is dan de erfgenaam?
Het hangt er maar net van af hoe dat is omschreven in het testament. Is daarin een persoon tot enig erfgenaam benoemd met als toevoeging “hierna te noemen: mijn partner", of alleen een persoon met zijn of haar naam (dus zonder het woord "partner" erbij), of alleen het woord “partner”?

Als het testament niet duidelijk is en nooit is aangepast, moet de rechter soms beoordelen of de benoeming geldt voor de nieuwe partner of voor de persoon die eventueel met name in het testament is vermeld. Als het begrip “partner” leidend is in het testament, zal de rechter dat bij de beoordeling het zwaarst laten wegen.
Als de eerste partner niet meer in beeld is en er een nieuwe partner aan de orde is, heeft de rechter in dergelijke situaties de laatste partner het erfgenaamschap toebedeeld. Dat is meestal het geval als blijkt dat beide partners bij het verbreken van de eerste relatie met elkaar hebben afgerekend. Maar beter is het om duidelijk te zijn in uw testament wie uw partner is en hoeveel die partner van u moet erven. Zeker als er ook nog kinderen uit die eerste relatie zijn, of uit beide relaties, is het belangrijk alles goed vast te leggen.

Wilt u meer weten over de juiste formulering van uw wensen in uw testament? Bel ons voor een afspraak.