Erfgenamen krijgen geen inzage in herroepen testament

Maandag 14 december 2020

Soms verwachten mensen – of denken ze te weten – dat zij in het testament van hun ouders, broer, zus, oom of tante als erfgenaam zijn vermeld.

De verwachting is meestal niet onterecht, zeker niet als de betreffende persoon ooit heeft laten weten dat zij (een deel van) de erfenis zullen krijgen of als iemand zelfs heeft meegholpen met het voorbereiden van het testament. Maar geregeld maken wij mee dat iemand van gedachten verandert. Veel gehoorde uitspraken zijn: dit nichtje heeft nooit meer iets laten horen na het overlijden van mijn man, of: deze buurman die altijd boodschappen voor me deed en zo goed voor me was, lijkt nu alleen nog maar op mijn geld uit te zijn.

Met een herroeping van dat eerdere testament bij de notaris kan diegene zonder problemen weer andere erfgenamen aanwijzen.

 

Voor wie denkt erfgenaam te zijn en die verwachting niet uitkomt, is dat nogal eens reden om het laatste testament nietig te laten verklaren en inzage te eisen in het herroepen testament. Elke notaris zal een dergelijk verzoek weigeren op grond van de geheimhoudingsplicht en vindt de rechter achter zich.

De vrijheid om een testament te maken is in ons land een groot goed. Alles wat een notaris daarover te horen krijgt, valt onder diens geheimhoudingsplicht, zodat degene die een testament opmaakt er ook van mag uitgaan dat zijn of haar afwegingen niet aan derden worden doorgegeven.

De notaris mag alleen een uittreksel van het laatst gemaakte testament geven aan mensen die voor dat specifieke deel rechten ontlenen aan dat testament.

Wilt u meer weten over het opmaken of herroepen van een testament?

U kunt ons bellen voor een vrijblijvend adviesgesprek. In verband met de coronamaatregelen doen we dat in principe telefonisch of via beeldbellen.