Echtscheiding ook einde uitzicht op uitkering

Donderdag 13 juli 2017

Inventiviteit is de mens niet vreemd. Ook niet bij echtscheiding. Dat bleek maar weer eens in een door een vrouw aangevraagde en door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, waartegen haar echtgenoot in beroep ging. Hij zag een – in zijn ogen – pensioenaanspraak in rook opgaan.

Het huwelijk was ooit op huwelijkse voorwaarden aangegaan. Het ooit gelukkige echtpaar ontving maandelijks een bedrag van de broer van de vrouw, afbetaling van een lening. Volgens de man moet die afbetaling gezien worden als een pensioenvoorziening. Hij beroept zich op een artikel in het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat bij een verzochte echtscheiding een bestaand vooruitzicht op uitkeringen aan de andere echtgenoot het verzoek niet kan worden gehonoreerd voordat daar een voorziening voor is getroffen.

Echter, het betreffende artikel slaat op nabestaandenpensioen en niet op afbetalingen zoals in dit geval. Het vooruitzicht dat de man meende te hebben, is hiermee in rook opgegaan.

Wilt u meer weten over uitzicht op uitkeringen na echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.