CORONAMAATREGELEN

Vrijdag 11 maart 2022

Beste cliënten,

Naar aanleiding van het versoepelde RIVM-beleid, heeft Hoffspoor Notarissen beleid gemaakt voor onze werkzaamheden en de bezoeken aan ons kantoor. Dit is hieronder weergegeven.

1. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Alle medewerkers van ons kantoor houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken. Bij besmettingen onder het personeel kan het zijn dat we een beperkte bezetting hebben. Excuses als dat ongemak voor u met zich meebrengt.

2. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken 

Uitgangspunt is dat ondertekenafspraken op kantoor in principe gewoon doorgaan, tenzij u klachten heeft of u zelf liever de afspraak wilt uitstellen. Besprekingen voor advies en informatie kunnen op kantoor of via beeldbellen verlopen, we zullen dat met u overleggen.

Soms is het mogelijk om een volmacht te tekenen voor de akte. Dit geldt ook voor alle verkopers van woningen enz. Wij bieden u deze volmacht kosteloos aan.

3. Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Ook werken veel medewerkers op sommige dagen thuis in verband met het advies nog gedeeltelijk thuis te werken. Medewerkers die vanuit huis werken zijn (tenzij ze ziek zijn) zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende tijd.

Deze informatie is bijgewerkt op 11 maart 2022.