CORONAMAATREGELEN

Maandag 23 maart 2020

Hoffspoor Notarissen volgt rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM

Beste cliënten,

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Hoffspoor Notarissen beleid gemaakt voor onze werkzaamheden en de bezoeken aan ons kantoor. Dit is hieronder weergegeven.

1. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Indien u geen verschijnselen heeft, en u verschijnt wel op ons kantoor, vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter), geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel cliënten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk. De tafels die we gebruiken, geven de mogelijkheid op voldoende afstand te blijven zitten. Ook hebben we een tafel buiten geplaatst. Als u toch bij de afspraak aanwezig wilt/moet zijn dan vragen wij u uw handen te desinfecteren met de desinfecterende zeep die u bij ons op de balie vindt. Wij zullen steeds op gepaste afstand van de cliënten gaan zitten.

Alle medewerkers van ons kantoor houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken. Ook hebben wij door alle maatregelen nog maar een zeer beperkte bezetting. Excuses als dat ongemak voor u met zich meebrengt.


2. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken

Uitgangspunt is dat ondertekenafspraken die spoed hebben of bijvoorbeeld in verband met een overdracht van een woning geen uitstel kunnen krijgen, op kantoor in principe gewoon doorgaan. Besprekingen of passeerafspraken die geen haast hebben, zullen wij in overleg met u uitstellen of telefonisch, per Skype of Facetime laten verlopen. Voor afspraken met cliënten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.
Waar mogelijk zullen wij u verzoeken om een volmacht te tekenen voor de akte. Wij bieden u deze volmacht kosteloos aan. Verder zullen wij alleen de partijen die in de akte vermeld staan tot ons kantoor toelaten. Dit betekent helaas dat er geen makelaars, tussenpersonen, kinderen of ouders of andere bekenden bij de afspraak aanwezig kunnen zijn.

Wilt u zelf de afspraak liever uitstellen of per volmacht tekenen dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt dan met ons bellen of mailen. Indien u met meer partijen een afspraak heeft, zoals bij de overdracht van een woning, dan moet u dit uiteraard in overleg met alle partijen doen.

Hoewel wij gastvrijheid en laagdrempeligheid altijd zeer belangrijk vinden, zullen wij de komende tijd geen koffie of thee schenken. Pennen waarmee u de akte ondertekent, kunt u zelf uit een zakje halen en daarna mee naar huis nemen. We hebben ook plastic handschoenen op onze balie staan.

3. Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast werkt een ook groot deel van onze gezonde medewerkers inmiddels thuis. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende weken zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Samen met u hopen we dat we het Coronavirus snel kunnen beteugelen, dat u gezond blijft en dat we u snel weer op normale wijze van dienst kunnen zijn.

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 23 maart 2020.