CORONAMAATREGELEN

Maandag 29 november 2021

Hoffspoor Notarissen volgt rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM

Beste cliënten,

Naar aanleiding van het weer aangescherpte RIVM-beleid, heeft Hoffspoor Notarissen beleid gemaakt voor onze werkzaamheden en de bezoeken aan ons kantoor. Dit is hieronder weergegeven.

1. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Indien u geen verschijnselen heeft, en u komt wel op ons kantoor, vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog en ook vragen wij u een mondkapje te dragen. Mede omdat wij veel cliënten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk. Ook vragen wij u uw handen te desinfecteren met de desinfecterende zeep die u bij de ingang van ons kantoor vindt. Wij zullen op gepaste afstand van de cliënten gaan zitten.

Alle medewerkers van ons kantoor houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken. Ook hebben wij door alle maatregelen nog een beperkte bezetting. Excuses als dat ongemak voor u met zich meebrengt.

2. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken 

Uitgangspunt is dat ondertekenafspraken op kantoor in principe gewoon doorgaan, tenzij u klachten heeft of u zelf liever de afspraak wilt uitstellen. Besprekingen voor advies en informatie zullen wij in principe via beeldbellen laten verlopen, tenzij wij denken dat het gezien de complexiteit niet mogelijk of verstandig is. Als u zelf denkt dat het niet mogelijk is, kunnen wij met u overleggen of u toch op kantoor kunt komen. We proberen zo ook om de drukte in de wachtkamer niet te groot te laten worden.

Waar mogelijk zullen wij u verzoeken om een volmacht te tekenen voor de akte. Dit geldt ook voor alle verkopers van woningen enz. Wij bieden u deze volmacht kosteloos aan. Verder zullen wij alleen de partijen die in de akte vermeld staan tot ons kantoor toelaten. Dit betekent helaas dat er geen makelaars, tussenpersonen, kinderen of ouders of andere bekenden bij de afspraak aanwezig kunnen zijn. Mocht u van mening zijn dat het noodzakelijk is dat iemand anders bij de afspraak aanwezig is, dan verzoeken wij u dit van tevoren met ons te overleggen.

Wilt u zelf de afspraak liever uitstellen of per volmacht tekenen dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt dan met ons bellen of mailen. Indien u met meer partijen een afspraak heeft, zoals bij de overdracht van een woning, dan moet u dit uiteraard in overleg met alle partijen doen.

Hoewel wij gastvrijheid en laagdrempeligheid altijd zeer belangrijk vinden, zullen wij de komende tijd geen koffie of thee schenken. Pennen waarmee u de akte ondertekent neemt u het liefst zelf mee of u krijgt van ons een pen die u daarna mee naar huis kunt nemen.

3. Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarom werkt een deel van onze medewerkers inmiddels thuis. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende tijd weer zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende tijd.

Samen met u hopen we dat het Coronavirus uit onze samenleving zal verdwijnen en dat wij u over een tijdje weer op normale wijze van dienst te kunnen zijn.

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 29 november 2021.