CORONAMAATREGELEN

Zondag 27 juni 2021

Hoffspoor Notarissen volgt rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM

Beste cliënten,
Naar aanleiding van het RIVM-beleid, heeft Hoffspoor Notarissen beleid gemaakt voor onze werkzaamheden en de bezoeken aan ons kantoor. Dit is hieronder weergegeven.

1. Bezoekers aan ons kantoor
Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.
Indien u geen verschijnselen heeft, en u komt wel op ons kantoor, vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus voldoende afstand houden (minimaal 1,5 meter), geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. De tafels die we gebruiken, geven de mogelijkheid op voldoende afstand te blijven zitten. Als u een afspraak heeft, dan vragen wij u uw handen te desinfecteren met de desinfecterende zeep die u bij ons op de balie vindt. Indien gewenst, kunt u ook wegwerphandschoenen krijgen voor extra bescherming. Wij zullen steeds op gepaste afstand van de cliënten gaan zitten.
Alle medewerkers van ons kantoor houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken. Ook hebben wij door alle maatregelen en het thuiswerken nog steeds een beperkte bezetting op kantoor. Niet alle juristen en medewerkers zijn daarom elke dag aanwezig op kantoor, maar wij doen er alles aan om de afspraken op een goede manier te kunnen laten verlopen. 

2. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken
Uitgangspunt is dat ondertekenafspraken die spoed hebben of die bijvoorbeeld in verband met een overdracht van een woning geen uitstel kunnen krijgen, op kantoor gewoon doorgaan. Besprekingen zullen wij in principe telefonisch of met beeldbellen laten verlopen. Alleen als dat niet mogelijk is door bijvoorbeeld ouderdom, een slecht gehoor of ziekte, kunnen wij u in overleg toch op kantoor ontvangen. Voor afspraken met cliënten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds wordt bekeken hoe die doorgang kunnen vinden.
Waar mogelijk zullen wij u verzoeken om een volmacht te tekenen voor de akte. Dit geldt ook voor alle verkopers van woningen. Wij bieden u deze volmacht kosteloos aan. Verder zullen wij om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren vooralsnog alleen de partijen die in de akte vermeld staan tot ons kantoor toelaten. Dit betekent helaas dat er geen makelaars, tussenpersonen, kinderen of ouders of andere bekenden bij de afspraak aanwezig kunnen zijn. Indien u denkt dat dit vanwege omstandigheden noodzakelijk is, verzoeken wij u dit van tevoren met de betreffende medewerker te overleggen.
Wilt u zelf de afspraak liever uitstellen of per volmacht tekenen dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt dan met ons bellen of mailen. Indien u met meer partijen een afspraak heeft, zoals bij de overdracht van een woning, dan moet u dit uiteraard in overleg met alle partijen doen.
Hoewel wij gastvrijheid en laagdrempeligheid altijd zeer belangrijk vinden, zullen wij de komende tijd nog geen koffie of thee schenken. Pennen waarmee u de akte ondertekent, kunt u zelf uit een zakje halen en daarna mee naar huis nemen.

3. Medewerkers
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast werken medewerkers geregeld thuis. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende tijd zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Samen met u hopen we dat het Coronavirus uit onze wereld verdwijnt, dat u gezond blijft en dat we u ondanks de aangepaste werkwijze goed van dienst kunnen zijn.

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 28 juni 2021.