Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Dinsdag 17 maart 2020

Het komt regelmatig voor dat een nalatenschap een negatief saldo heeft. Dat wil zeggen dat er meer schulden zijn dan bezittingen.

Ook komt het voor dat er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang van een nalatenschap. In die gevallen kan een erfgenaam besluiten om de nalatenschap toch wel te aanvaarden. Dit wordt dan meestal geen zuivere aanvaarding, want dan is de erfgenaam ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater. De erfgenaam zal in een dergelijk geval beneficiair aanvaarden. Deze wijze van aanvaarding vindt plaats door het uitbrengen van een verklaring door de erfgenaam bij de rechtbank.

Ingeval van beneficiaire aanvaarding (ook wel aanvaarden 'onder het voorrecht van boedelbeschrijving' genoemd) kent de wet zijn eigen regels die strikt moeten worden nageleefd, wil de erfgenaam niet het risico lopen toch volledig aansprakelijk te zijn voor de schulden. Dit wordt de wettelijke vereffening genoemd.

Het gaat dan onder meer over het maken van een boedelbeschrijving, het oproepen van schuldeisers in een landelijk dagblad, het afleggen van rekening en verantwoording.

Onder omstandigheden hoeven deze formele regels niet te worden nageleefd:
1. als er een executeur is die kán verklaren dat het saldo van de nalatenschap positief is;
2. als de wettelijke verdeling van toepassing is, waarbij de langstlevende partner enig eigenaar van de nalatenschap wordt en de kinderen een vordering hebben (en de partner van de overledene zuiver heeft aanvaard en alleen de kinderen hebben beneficiair aanvaard).

In de wet staat dat de erfgenamen samen hun bevoegdheden als vereffenaars van de beneficiair aanvaarde nalatenschap moeten uitoefenen. Als sprake is van onenigheid tussen de erfgenamen over de samenstelling van de nalatenschap (verdwenen geld; verzwegen geld in het buitenland; schenkingen bij leven enz.), of de afwikkeling van de nalatenschap en het de erfgenamen als vereffenaars dus niet lukt om de nalatenschap gezamenlijk te vereffenen, moet de rechtbank worden verzocht om een (professionele) vereffenaar te benoemen, zodat deze knopen kan doorhakken.
Deze door de rechtbank benoemde vereffenaar heeft verregaande bevoegdheden, ook in geval van erfgenamen die niet bereid zijn mee te werken.
De vereffening leidt er zo toe dat de nalatenschap door een onafhankelijke vereffenaar op een professionele wijze wordt vereffend.

Wilt u meer informatie over het vorenstaande? Neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.