mr. P.G. (Pieter) Heeringa

Notaris
Bekijk LinkedIn
mr. P.G. (Pieter) Heeringa


Hij heeft Nederlands recht gestudeerd in Leiden en Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Samen met zijn vrouw, die huisarts is in Empel (Den Bosch), heeft hij drie kinderen. Naast de bloeiende notariële praktijk en een druk sociaal leven, is hij als adviseur verbonden aan het Liliane Fonds. Sinds 2012 is hij lid van de Raad van Toezicht van het Koningstheater in 's-Hertogenbosch. De afgelopen acht jaar is hij lid geweest van achtereenvolgens het bestuur en de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds. 

Naast de algemene praktijk ligt het accent van zijn werkzaamheden op het gebied van ondernemingsrecht en estate planning. Als estate planner begeleidt hij vermogende particulieren in het familie- en erfrecht. Hij rondde met succes de specialisatieopleiding estateplanning aan de Grotius Academie af. Hij is daarom ook lid van de specialistenvereniging EPN. Hij is ook gecertificeerd executeur en in die hoedanigheid lid van NOVEX.
Vanwege zijn specialisatie in onder meer het familierecht kan hij gericht adviseren en wenselijke oplossingen juridisch vormgeven. 

Ook beschikt hij over een ruime ervaring en kennis op het gebied van het ondernemingsrecht, waaronder oprichting van vennootschappen, herstructureren van juridische ondernemingsstructuren, aandelenoverdrachten, stichtingen en verenigingen.

Hij is lid van de specialistenvereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en van de Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie (VNI). Hij is ook gespecialiseerd in Escrow-activiteiten, en daarom als adviseur betrokken bij Ideesafe, dat ondersteunt bij het deponeren van ideeën en concepten.