mr. K.B.F. (Kika) Ham-van Herpen

Kandidaat notaris
mr. K.B.F. (Kika) Ham-van Herpen

Ham-van Herpen (1982) is geboren en getogen in Rosmalen. 

Kika studeerde notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarna fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. 
Na haar afstuderen in 2008 is Kika als kandidaat-notaris in het Tilburgse notariaat gaan werken. Eerst in de algemene praktijk en na de afronding van de beroepsopleiding in 2011 is zij zich gaan specialiseren in het familie-en erfrecht. 
Sinds 2013 is Kika lid van de Nederlandse organisatie voor executeurs (NOVEX) en gecertificeerd als SCE-Executeur. In 2014 heeft zij de opleiding tot legal-mediator succesvol afgerond.

Per 1 januari 2016 is Kika werkzaam bij Hoffspoor Notarissen. Naast het uitoefenen van de algemene notariële praktijk, heeft de afwikkeling van (complexe) nalatenschappen en mediation haar bijzondere aandacht. 

Verder geniet zij met haar man en vier kinderen van een druk gezinsleven.