Afschaffing Jubelton

Woensdag 12 oktober 2022

De belastingvrije schenking voor de eigen woning, ook wel ‘jubelton’ genoemd, wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. In 2022 is het de laatste keer dat maximaal € 106.671 voor de eigen woning kan worden geschonken. De jubelton wordt in 2023 verlaagd naar € 28.947 en in 2024 helemaal afgeschaft. 

Wanneer u in 2022 voor het eerst de jubelton schenkt, dient de schenking in het lopende jaar (2022) of binnen twee jaar daaropvolgend, dus uiterlijk 31 december 2024, te worden besteed. 
Als u in 2022 een deel van de jubelton schenkt, is het toegestaan om dat bedrag in 2023 nog aan te vullen tot € 106.671. Het ‘onbenutte’ deel van de jubelton mag dan in 2023 nog worden benut, maar niet meer in 2024. 
Het is wel van belang dat de ontvanger van de schenking steeds aan de voorwaarden (tussen de 18 en 40 jaar oud) blijft voldoen. 
Start u in 2023 met schenken, dan vervalt de spreidingsmogelijkheid. 

Wilt dit jaar nog gebruik maken van de jubelton? Wij raden u aan om tijdig contact met ons kantoor op te nemen. Aan het einde van het jaar is het altijd erg druk.