Eenmalig verhoogde schenking geldt ook bij al betaalde verbouwingskosten

Maandag 26 augustus 2019

Elke regeling roept zo haar eigen vragen op. Zo ook de regeling voor eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kosten van koop of verbouwing van een huis. De rechtbank Gelderland kreeg in een recente zaak de vraag voorgelegd of vrijstelling ook van toepassing als de verbouwingskosten al zijn betaald voordat de schenking is gedaan.

De fiscus dacht schenkbelasting te kunnen heffen met het argument dat een succesvol beroep op de vrijstelling alleen mogelijk is voor zover de verbouwingskosten na de schenkingsdatum zijn betaald. De rechter gaf vervolgens les: voor een succesvol beroep op deze vrijstelling moet zijn voldaan aan de betalingseis, bestedingseis en bewijsplicht. In dit geval waren betaling en besteding overduidelijke handelingen.
Blijft over de bewijsplicht. Om daaraan te voldoen is het niet per se noodzakelijk dat de besteding na de schenking wordt gedaan. Immers, de wet bepaalt dat een schenkingsaanslag wordt berekend over alle schenkingen die in een kalenderjaar zijn gedaan.

In dit geval was daarom van belang dat de ontvanger van de schenking de betaling van de schenking en de betaling van de verbouwingskosten kon aantonen. Wanneer die in het kalenderjaar hebben plaats gevonden en welke betaling het eerst is gedaan, is daarbij niet van belang.
Het geschonken bedrag moet aan het eigen huis zijn besteed in het jaar waarin een beroep op de schenkingsvrijstelling is gedaan, dan wel in de twee daaropvolgende kalenderjaren. Dat leidt tot de conclusie dat verbouwingskosten ook worden kunnen betaald vóórdat een schenking is ontvangen.

Wilt u meer weten over schenkingen in het algemeen of de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.