Notaristip: einde van de gemeenschap van goederen


Maandag 27 november 2017 - Rosbode

Ik schreef er al eerder over; met ingang van 1 januari 2018 treedt de wet beperking in werking binnenkort trouw je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Na 2018 wordt alléén vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd gemeenschappelijk. Schenkingen en erfenissen blijven buiten de beperkte gemeenschap en een echtgenoot wordt niet meer aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot voor het huwelijk al had.
Nu hoor ik veel mensen zeggen dat je voortaan op huwelijkse voorwaarden trouwt. En dat het automatisch allemaal goed geregeld wordt. Veel stellen denken dat er niets meer vastgelegd hoeft te worden. Dat is een misverstand. Ook vanaf 1 januari blijft het belangrijk om afspraken in huwelijkse voorwaarden vast te leggen.


Het nieuwe basishuwelijk met beperkte gemeenschap van goederen vergt namelijk een behoorlijke administratiediscipline. Veel stellen administreren hun vermogens nauwelijks en brengen vrijwel geen scheiding aan in hun privévermogen en hun gezamenlijke vermogen. Maar wie bij een scheiding beweert dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn, zal dat moeten aantonen. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat die zaken in een eventuele rechtszaak worden gerekend tot het gemeenschappelijk vermogen dat wél tussen de ex-partners moet worden verdeeld. Wil je er zeker van zijn dat je ex niet deelt in jouw vermogen dan kun je dat in huwelijkse voorwaarden laten vastleggen.
Als je een woning vóór het huwelijk samen hebt aangekocht en de eigendomsverhouding is bijvoorbeeld 70/30 omdat één van beiden eigen geld had geïnvesteerd, dan is het oppassen. Na het aangaan van het huwelijk wordt je voor gelijke delen, dus 50/50 in de eigendom gerechtigd. Dit kan worden voorkomen door in huwelijkse voorwaarden andere afspraken te maken waardoor je die 70/30 verhouding kunt behouden.
Hetzelfde geldt voor de draagplicht voor schulden. Zijn de echtgenoten vóór de huwelijkssluiting een schuld aangegaan waarbij is afgesproken dat de ene echtgenoot 10% van de schuld moet voldoen en de andere echtgenoot 90%, dan zijn zij na voltrekking van het huwelijk ieder draagplichtig voor 50% van de schuld. Ook hier kun je andere afspraken maken door huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Start je tijdens het huwelijk een onderneming? Dan valt het gehele vermogen en dus ook de schulden van een onderneming in de beperkte gemeenschap. Voor ondernemers blijft het dus noodzakelijk om huwelijkse voorwaarden te maken om hun partner te beschermen tegen de zakelijke schulden die zij tijdens het huwelijk maken en om de onderneming buiten verdeling bij een eventuele scheiding te houden.

Heb je al een onderneming voor aanvang van het huwelijk? Dan word je verplicht om aan de beperkte gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen voor kennis, vaardigheden en de geleverde arbeid in de onderneming. Als je in loondienst zou zijn, zou dat arbeidsloon immers tijdens het huwelijk in de beperkte gemeenschap vallen en ook ten gunste van de andere echtgenoot komen. Het is nog onduidelijk hoe die redelijke vergoeding moet worden vastgesteld, dat zal zich via de rechtspraak gaan ontwikkelen. Als je discussie wilt voorkomen over de hoogte en omvang van die redelijke vergoeding dan is het van belang om huwelijkse voorwaarden te maken.

Meer weten over de beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

 


Auteur: Kika Ham-van Herpen,

Bron: Rosbode

Laatste artikelen

Hoffspoor Notarissen

Hoff van Hollantlaan 5
5243 SR Rosmalen
T 073 523 25 33
E info@hoffspoor.nl

Bel me terugSocial media van Hoffspoor