Notaristip: Ondernemerstestament belangrijk voor continu´teit bedrijf


Dinsdag 13 juni 2017 - Rosbode

Als ondernemer ben je het liefst onsterfelijk, en hoef je je over ziek zijn of overlijden geen zorgen te maken. Maar een slimme ondernemer regelt zijn zaken ook voor het geval dat er wel iets gebeurt. Want als hij tijdelijk of blijvend niet kan werken is het heel vervelend als er geen vervangend directeur is of iemand die kan handelen namens de vennootschap. Je wilt tocht niet dat er ruzie ontstaat tussen je erfgenamen omdat niet duidelijk is wie eigenaar van de onderneming gaat worden. En je wilt ook niet dat de klanten weglopen omdat onduidelijkheid is over jouw vervanging of opvolging. De tent moet gewoon doordraaien.


Ondernemerstestament
Wat een ondernemerstestament echt anders maakt van ieder ander testament is dat er, naast de regeling voor de familie ook rekening gehouden moet worden met de continuïteit van het bedrijf, de belangen van de werknemers en niet te vergeten de klanten.
Een van de eerste vragen die opkomt, is wie er eigenaar gaat worden na jouw overlijden. Wordt dat een van de kinderen, of alle kinderen samen. Moet er misschien een externe partij worden gezocht om de onderneming aan te verkopen, of is het juist de bedoeling dat een van de werknemers de onderneming overneemt.
De logische vervolgvraag is dan op welke wijze de onderneming moet worden gewaardeerd. Als er een prijs wordt vastgesteld, is de vraag hoe die betaald moet gaan worden, in termijnen of direct.

Van geheel andere orde is het fiscale traject. Hoe gaat dat worden vormgegeven? Is het de bedoeling gebruik te maken van gunstige fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling? Wie gaat de afwikkeling doen, wordt er een speciale bewindvoerder voor de onderneming aangewezen die samen met de executeur de nalatenschap moet afwikkelen.

Het nadenken over deze vragen maakt al dat je begrijpt dat er niet één antwoord mogelijk is. Sterker nog, waarschijnlijk is het antwoord van vandaag niet het antwoord van morgen. Dat betekent dat je als ondernemer af en toe stil moet staan bij wat voor regeling je zou willen en kunnen treffen in je testament. Als je eenmaal een ondernemerstestament hebt geregeld, doe je er verstandig aan dat zo nu en dan eens tegen het licht te houden, zodat je zeker weet dat de antwoorden op de hiervoor gestelde vragen nog steeds kloppen.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een ondernemerstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.
 


Auteur: Kika Ham-van Herpen

Bron: Rosbode

Laatste artikelen

Hoffspoor Notarissen

Hoff van Hollantlaan 5
5243 SR Rosmalen
T 073 523 25 33
E info@hoffspoor.nl

Bel me terugSocial media van Hoffspoor